Personvernerklæring

1. Innledning

DESK LABS AS org: 929 393 625 ("vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller billetter, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som kjønn og bursdagsdato.

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som Podium. Partnerne gir oss informasjon om hvilke stillinger du har søkt og generelle tilbakemeldinger på applikasjonen.

 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

3. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.

 2. Gjennomføre jobbsøknader: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre din søknad,og lagre historikk og informasjon tilknyttet dette.

 3. Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon slik at arbeidsgiver kan ta kontakt.

 4. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

 5. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 6. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg spørreundersøkelser, nyhetsbrev og for å be om din tilbakemelding og opplevelse med produktet.

 7. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. Hvis du ønsker det, vil vi også sende deg anbefalinger og informasjon om våre samarbeidspartnere.
   

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartnere.

4. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd. Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke. Dette kan f.eks. være jobbformidlere, arbeidsgivere og andre arenaer for jobbsøk, slik at de kan sende deg anbefalinger og informasjon som er relevante for deg, eller slik at de kan foreta egne markedsanalyser og tjenesteutvikling.

Vi benytter oss foreløpig ikke av IT-leverandører utenfor EU/EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EU/EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:
 

 • Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder.

 • Opplysninger om bruk på nettsidene og App: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.

 • Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder.

 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

 • Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i over 12 måneder. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du motsetter deg å bli profilert.

6. Enhetstilgang

Enhetstillatelser for tilgang til personlige data.

Avhengig av brukerens spesifikke enhet, kan dette programmet be om visse tillatelser som tillater det å få tilgang til brukerens enhetsdata som beskrevet nedenfor.

 

Som standard må disse tillatelsene gis av brukeren før den respektive informasjonen er tilgjengelig. Når tillatelsen er gitt, kan den når som helst tilbakekalles av brukeren. For å tilbakekalle disse tillatelsene, kan brukerne henvise til enhetsinnstillingene eller kontakte eieren for støtte i kontaktinformasjonen i dette dokumentet.
 

Den nøyaktige prosedyren for å kontrollere apptillatelser kan være avhengig av brukerens enhet og programvare. Vær oppmerksom på at tilbakekall av slike tillatelser kan påvirke at denne applikasjonen fungerer som den skal.
 

Hvis brukeren gir noen av tillatelsene som er oppført nedenfor, kan de respektive personopplysningene behandles (dvs. tilgang til, endres eller fjernes) av denne applikasjonen.
 

 • Omtrentlig posisjonstillatelse (kontinuerlig): Brukes for å få tilgang til brukerens omtrentlige enhetsplassering. Denne applikasjonen kan samle inn, bruke og dele brukerposisjonsdata for å tilby stedsbaserte tjenester.

 • Tillatelse til kamera: Brukes for å få tilgang til kameraet eller ta bilder og video fra enheten.

 • Tillatelse til mikrofon: Tillater tilgang til og innspilling av mikrofonlyd fra brukerens enhet.

 • Behandlede personopplysninger: Informasjonskapsler; Bruksdata. Behandlingssted: Irland - Retningslinjer for personvern - Datatilsynet

 • Enhetstillatelser for tilgang til personlige data: Denne applikasjonen ber om visse tillatelser fra brukere som lar den få tilgang til brukerens enhetsdata som beskrevet nedenfor.

 • Tilgang til e-post: Applikasjonen vil ha tilgang til e post ved sending av videosøknader

 • Enhetstillatelser for tilgang til personlig data (denne applikasjonen): Denne applikasjonen ber om visse tillatelser fra brukere som lar den få tilgang til brukerens enhetsdata som oppsummert her og beskrevet i dette dokumentet. Behandlede personopplysninger: Omtrentlig plasseringstillatelse (kontinuerlig); Tillatelse til kamera; Kontakter tillatelse; Tillatelse til mikrofon; Tillatelse til sosiale medier.

 • Registrering og autentisering: Ved å registrere eller autentisere tillater brukere at denne applikasjonen identifiserer dem og gir dem tilgang til dedikerte tjenester.

7. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:
 

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

 • Oppdatere dine personopplysninger.

 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.

 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.

 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.

 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.
   

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.
 

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

9. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Carl Fredrik Sandaker
Telefonnummer: 48067586
E-postadresse: cfs@vipo-nordic.no
Adresse: Desk Labs A/S, Violgata 7, 1776 Halden